"Voorkom het moeilijke door het gemakkelijke goed te doen" Lao Tze

Spoor 2

U wilt uw medewerker(s) ondersteuning aanbieden door middel van maatwerkbegeleiding naar een stevige positie op de arbeidsmarkt. AALTRA begeleidt en adviseert u en uw medewerker gedurende dit traject op het gebied van sollicitatie activiteiten in de breedste zin.
De uitkomst en inhoud van deze modules wordt uitgebreid gerapporteerd. In een Spoor 2 Traject zal deze rapportage geschikt zijn voor uw RIV (re-integratie verslag). De rapportage zet naast de inhoudelijk behandelde materie uitgebreid uiteen hoe gedrag en houding van de kandidaat zijn, of er sprake is van weerstand, of er zichtbare fysieke kenmerken zijn die opvallen gezien de medisch gerapporteerde situatie, etc. Met deze vorm van observatie in een continuïteit leg je een gedegen dossier dat gebruikt kan worden door uw ketenpartners bijvoorbeeld uw bedrijfsarts, jurist, casemanager of arbeidsdeskundige. Discrepanties kunnen gesignaleerd en onderzocht worden. U heeft iets in handen op basis waarvan u kritische en onderbouwde vragen kunt stellen.

Denkt u hierbij aan de volgende interventies: