"Take change by the hand, before it grabs you by the throat" Winston Churchill

Outplacement

U wilt uw medewerker ondersteuning bieden bij het vinden van een nieuwe baan, wellicht omdat er binnen uw organisatie geen mogelijkheden meer zijn voor hem of haar om arbeid te verrichten. Uw medewerker moet zich opnieuw gaan oriënteren op de arbeidsmarkt.

AALTRA kan uw medewerking hierin ondersteunen door een passend traject samen te stellen op basis van de volgende modules:

Afhankelijk van prestatie, inzet, vaardigheden en behoeften van uw medewerker kan een traject tussentijds worden aangepast.

Het uitgangspunt van de begeleidingstrajecten van AALTRA is altijd de eigen inzet van uw medewerker. Van hem of haar wordt een eigen verantwoordelijkheid verwacht daar dit de sleutel is tot het behalen van succesvolle resultaten. Er is daarom aandacht voor bewustwording en coping in de "zelfbeeldmodules".