"Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan" Jules Deelder

Jobcoaching

U wilt uw medewerker ondersteuning bieden bij het vinden van een nieuwe baan, wellicht omdat hij of zij de eigen functie niet meer in volle aard en omvang kan uitvoeren vanwege een beperking. Het is nodig dat uw medewerker een realistisch beeld krijgt van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de behoeften wordt er een traject voorgesteld.

Dit traject kan samengesteld worden uit de volgende modules:

Afhankelijk van prestatie, inzet, vaardigheden en behoeften van uw medewerker kan een traject tussentijds worden aangepast.

Het uitgangspunt van de begeleidingstrajecten van AALTRA is altijd de eigen inzet van uw medewerker. Van hem of haar wordt een eigen verantwoordelijkheid verwacht omdat dit de sleutel is tot het behalen van succesvolle resultaten. Er is daarom aandacht voor bewustwording en coping in de "zelfbeeldmodules".

Bij arbeidsbemiddeling en jobhunting wordt er rekening gehouden met zogenaamde subsidiemogelijkheden en no-risk polissen voor een nieuwe werkgever.