"Je controleert niet de wind maar wel de zeilen"

AALTRA helpt u bij arbeidsongeschiktheid

Spoor 2 re-integratie in het kader van Wet Verbetering Poortwachter geeft u de mogelijkheid om de regie in eigen hand te nemen. Gedurende dit traject kunt u sturen naar een voor u en uw medewerker bevredigende oplossing met de laagst mogelijke schadelast. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van deze trajecten en weten wanneer welke interventies nodig zijn om de vaak excessieve schadelast (ook na de twee jaar loondoorbetaling) te minimaliseren.

Spoor 2 Trajecten

Onze Spoor 2 Trajecten zorgen ervoor dat de belangen van u en uw medewerker behartigt worden. Uw medewerker wordt begeleid naar een situatie waarin hij zich zelfstandig op de arbeidsmarkt kan begeven, zijn mogelijkheden kent en weet welke weg hij moet bewandelen naar zijn nieuwe baan. Hij leert kansen te creëren en deze te benutten.
U als werkgever krijgt grip op het proces bij ziekte, overall advies en financieel de best mogelijke oplossing.

Schade bij verzuim

U kunt uw schade bij verzuim beperken. U heeft invloed op oude schade én toekomstige schade. Bekijk negen signalen voor mogelijke schade. Door nu uw huidige verzuim met een individueel re-integratietraject goed te begeleiden laten wij u zien wat er mogelijk is. Een Tweede Spoor Traject geeft u gemiddeld een jaar lang mogelijkheden tot het bewandelen van de weg naar de meest gunstige uitkomst. Wij zorgen ervoor dat u weet of uw ketenpartners de juiste dingen doen op het juiste moment. Daarbij kijken wij in een continuïteit vanuit kennis, ervaring en vooral een kritisch oog, waarna we adviseren en desgewenst bijsturen.